บุคลากร
บุคลากร
ติดต่อเรา
กฏระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ม
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบต่างๆ
ระเบียบการลา
ผู้มีคุณสมบัติครบส่งผลงาน
สายงานนวก.สาธารณสุข
สายงานจพ.สาธารณสุข
รูปแบบTemplate
Template
CHRO
การดำเนินงานของคณะกรรมการ CHRO
ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(สป)
เว็ปหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 2 คน  
  วันนี้ 7 คน  
  เดือนนี้ 4814 คน  
  ปีนี้ 51306 คน  
  ทั้งหมด 234686 คน  

แจ้งกำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์  เรียน สสอ.ทุกแห่ง
         สสจ.สุรินทร์  ขอแจ้งผู้มีสิทธิ... (16-07-2557) อ่าน (200)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงาน... (16-07-2557) อ่าน (352)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
เรียน ผอ.รพช. / สสอ. ทุกแห่ง (03-06-2557) อ่าน (540)
การจ่ายค่าตอบแทน

เรียน รพช./สสอ.

(30-05-2557) อ่าน (463)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยกำหนดสอบ
ในวันที่ 4 มิ.ย 57 และว... (29-05-2557) อ่าน (593)

ปีใหม่ 2557   (26-12-2556) อ่าน (169)
ปีใหม่2555 สนุก ตื่นตา รับปี2555 (05-01-2555) อ่าน (726)
ประชุมปฏิบัติการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ออกประชุมชี้แจงงานลูกจ้างประจำปรับกลุ่มงานใหม่ให้อำเภอทราบ เพื่อพบปะลูกจ้างประจำในสังกัด (18-09-2554) อ่าน (1056)

นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels